Search::

UGAIN mötet i Wien, Österrike, oktober 2019

UGAIN-partnerna träffades i Wien i oktober för att diskutera och välja fallstudier från varje land som kommer att belysa bästa praxis för att arbeta med flyktingar och asylsökande i samhälls- och urbana trädgårdar i de fem...[läs mer]


Framgångsrikt projektmöte i Santander, Spanien, 30.5.– 1.6.2018

De sju projektpartnerna samlades i Santander för projektmöte. Projektkonsortiet diskuterade sina resultat i samband med social integration av flyktingar och invandrare i urbana trädgårdar i Tyskland, Österrike, Spanien, Sverige...[läs mer]


15.12.2017

Workshop Report


05.12.2017

UGAIN: Uppstartsmöte 4–5 december 2017, Freising, Tyskland

De sex partnerorganisationerna där urbana trädgårdar, som en del i integration av invandrare ska skapas, träffades på Freisings universitet utanför München för lära känna varandra och gå igenom hur projektet ska drivas de...[läs mer]